Webshop Aromatherapie, Waterfilters & Spirituele producten

Taoasis - Kaminfeuer bio Demeter roomspray

Taoasis - Kaminfeuer bio Demeter roomspray

€ 11,90

Productnr.: 2395

Op voorraad

Beschrijving

Kaminfeuer roomspray
De fruitige, verwarmende wintergeur voor gezellige uurtjes thuis! Sinaasappel, spar zilver en vetiver zorgen voor een heerlijk geurende omgeving die grijze winterdagen verdrijft. De roomspray is samengesteld uit 100% natuurlijke essentiële oliën en Demeter alcohol.

De roomspray is nu verkrijgbaar in een decoratieve glazen fles.
Toepassingstip: 1-2 x sprayen is voldoende om een aangename geur in de kamer te creëren.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket klaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Veiligheidshandschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk inzamelpunt. Bevat limoneen, linalool en linalylacetaat.