Webshop Aromatherapie, Waterfilters & Spirituele producten

Taoasis - Geschenkset Dankeschön (geurmengsel en geursteen)

Taoasis - Geschenkset Dankeschön (geurmengsel en geursteen)

€ 13,90

Productnr.: 2393

Op voorraad

Beschrijving

Een bijzondere geur voor een bijzonder persoon! Grapefruit, bergamot en ylang ylang vormen een buitengewone, fruitig-frisse eenheid die een heerlijke geuromgeving creëert en hart en ziel raakt. De geurset bevat de geursamenstelling van 100% natuurlijke etherische oliën en een geursteen op een licht houten bord. Slechts een paar druppels zijn voldoende voor een onweerstaanbare sfeer in elke ruimte. Het ideale cadeau om gewoon "dankjewel" te zeggen.

Onze bedank geur is...
... verfrissend en stimulerend: dankzij grapefruit,
... balancerend en verkwikkend: dankzij bergamot,
… Ontspannend en afrodisiacum dankzij ylang ylang.

Gevaren- en veiligheidsinstructies: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Als medisch advies nodig is, houd dan de container of het etiket gereed. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Het dragen van veiligheidshandschoenen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts / fabrikant raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen. Als huidirritatie of uitslag optreedt: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen / hulp inroepen. Winkel op slot. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt. Bevat limoneen, linalylacetaat, linalool, beta-pineen, alfa-pineen, citronellol, citral, geraniol, isoeugenol, citronellyl-formaat, geranylacetaat.


KwaliteitBiologisch


Verkrijgbaar alsGeurmengsel